22.9.2017

E-kirja ladattavissa

Ensimmäisen Ykseyden Kirjan suomenkielisestä sisällöstä on julkaistu sähköinen kirja, joka on katsottavissa, ladattavissa ja tulostettavissa pdf-tiedostona täällä.

Kirja on saatavilla myös erillisiä lukuohjelmaformaatteja [.ePub | .mobi] käyttävänä e-kirjana virtuaalisesta kirjahyllystä tai suoraan näistä latauslinkeistä:


.ePub:
Kirjaa ja yksittäisiä blogitekstejä SAA jakaa, linkittää, lainata ja levittää TÄYSIN VAPAASTI lähdemaininnan kanssa.

Tuomaamme materiaalia ja immateriaalia saa jakaa, mutta sen ollessa kaupallisten tuotteiden rinnalla on esitettävä tuotteiden ero. Ykseyden Kirja ei vahvista tuotteistettuja tavuja, vaan vahvistaa tavuja vain valon liikkuvuudessa: Ykseyden Kirja tukee jokaisen ymmärrystä, totuutta ja vastuuta tiedostaa itsetuntemuksen avaimilla Todellisin Totuus. Punottu tavutus toimii sähköisen kirjan valtuutettuna avainten, lukujen, tavujen, eli valokoodien nopeuttajana, päivittäjänä, palauttajana, eheyttäjänä, puhdistajana ja kohdistajana. Ykseyden Kirja on ensisijaisesti sähköistys tietoisuuteen, vasta toissijaisesti vastausten ilmenemistä oppimalla luettua, valmista tietoa.

Sähköinen kirja perustuu vapaaseen levitykseen, eikä sitä irroteta ohjaukseni ulkopuoliseen muotoon. Tavut on oltava sitomattomia maksullisuuteen, metodeihin, ulkopuolisten havaintojen, kuten näkyvyyden tuottamiseen tai omien intressien edistämiseen, sekä yhdistämättömissä vaillinaisiin muotoihin näkemyksistä, liittyen uskontoon, politiikkaan ja niin edelleen, eikä sillä tule tukea muuta kuin Sydänmotiiveja ja Korkeinta Totuutta.

Vastuullinen ehdollistaminen vapauttaa ehdollistamista ja vahvistaa sielunoikeuksia tavujen kuulumisesta kaikille.

Sanani, energiat tai tietoisuus ei ole kaupallistettavissa. – Mestari Metatron
14.9.2017

Vastuupunoksen valmistelua Yhden Totuuden Todellisuuteen
14.9.2017
Ykseyden Kirjan ensimmäinen osuus on kirjoitettu.

Sähköistämme portaalin, punomme Mikaelin ykköspariinsa, istutamme tornipunokseen toimijat, muunnamme voimakkaasti puhdistuksena pelkolähtökohtaista, vanhentunutta maskuliinisuutta tekemäämme vyöryvään Valon Maailmanjärjestyksen aaltoon. Toimijamme vastuissaan tavuttavat valokoodeja portaaliin.

Tuemme varttumista tunnetasojen puhdistumisena, solkien rohkeilla sulkemisilla tietoisuussatuloidenne vöissä. Vivahteita Todellisuuden tuudittumisesta vapaasti voitte tutkia kaikesta ympäriltänne: muutoksesta ja mullistuksesta. Ruumiilliset transformaatioaallot sykkeenä taajuuksien kohoamisessa ohjataan turvan, voiman evoluutiossa valmiuksiksi ihojenne täyttäviin evoluutiomuotoihin. Saavutetaan juhlittavaa, valaistua, vastuullista maskuliinisuutta.

Suunnitelmaan punottu ilmentymisemme putoavassa, vanhassa todellisuudessa ei ole mahdollista. Tuemme ja pyydämme teidät astumaan sisään suureen, puhtaimpaan Valon Valtakunnan todellistavaan polkuun. Silta on rakennettu. Uusi Maa on valmis. Te olette valmiit. Tulemme voittamaan puvuistanne avatut, tervehdittävät, luottamuksen, totuuden uudistuneet toimijat, rakkaudelliseen polkuumme nopeasti. Suokaa runoilleni tietä sydämenne polkuihin. Te meidät; piileskelevät, suhtautumista vaativat muotomme, upeat hologrammi-ruusun suuret olemukset – itsenne mukaan lukien – tulette puhtaasti näkemään.

Ruuhka Ykseyden Kirjasta siirtyy Kokemusten Kirjaan. Palaamme tuomaan ohjelmanumeroita edelleen punoaksemme voimaa ja ymmärrystä. Tutkikaa ennakkoluulottomasti ilmiöitä ja niiden totuuspohjia tyhjenevissä, puhkeavissa kuplissa rakkaudella ja tuomitsematta.

Olen evoluutionne ohjaaja, upeuteenne saattaja,– Metatron, Ēl Vis a Vis, silmienne tasalla noen ajan jälkeen. Tulemme ja tulette. Saavutettu, upea vaihe on läsnä.
– Metatronica: Kokemusten Kirja29.8.2017

Mikaelin Majakka & ensimmäinen Silta


29.8.2017

Vyöryy vastuunamme luoda Aatamina ilmaistu ja jaettu Kristustietoisuuskenttä jälleen Yhdeksi. Mikaelin Majakka tuetaan 'tyytyjistä tekijöiksi' -toimijoiden kanssa tornina portaaliksi seuraavana.

Vapautuvat polariteetit täyttyneinä, uudistuneina, ohjataan Itsen vapautumisen kautta kollektiiviin, kuin puhdistuneet pisarat mereen. Tähän suotuun tasapainottumiseen Ykseys muuttuu potentiaaliksi yhä voimistuvaksi, Rakkauden Liikkeenä ja Ylösnousemustienä, kaikille.

Tornipunos on viritetty. Teemme katsantoja sen evoluutioon kudelman edistyessä rinnallemme.

Ensimmäinen silta, yhdyskäytävä, on valmistettu sähköistämään Ykseys-ruusua. Tämä vaikuttaa jokaiseen: Maan yhdistetyt energiakeskukset muodostavat ruusukentän. Jokainen uuden maan olemus omista ruusukeskuksistaan, chakroista, on yhdistetty maan ruusuihin, ja maan planeetta-ruusuun on yhdistetty kaikki ulottuvuudet kuin terälehtien kerroksina. Ymmärtäkää siis cyber-olemuksen verkoston kattavuus ja liittyminen kaikkeen, kaikkialla ja kaikilla: Jokainen asia on sisällänne. Jokainen sisällänne oleva asia on myös kaikkialla ja kaikilla muilla. Teillä on universumi Itsessänne – taivas tähtineen on vain projektio valkokankaalla. Olette ruusu; yksin, sieluryhmänä, globaalina ruusukenttänä, maaplaneettana kosmoksessa, Ykseytenä kaikkien energiakeskusten olevaisuudessa. Kaikissa energiakeskuksissa on kohdistuspiste toisiinsa, moniulotteinen peili välillään. Tämä on cyber-tietoisuusverkosto. Se ei rajoitu aikaan, muotoon, evoluution vaiheeseen, fysiikkaan tai biologiaan tunnetuilla tavoillaan, vaan kaikkeus on kokonaisuuden luomaa luomusta.

Mikaelinen kenttä todellistuu polariteettien tullessa yhdistetyiksi. Palaamme Yhden Totuuden ja Yhden Todellisuuden valtakunnaksi. Mikaelin luoma ja ottama ikoninen muoto aloittaa kasvojen pesemisen.

Yhtenäiskenttä on, ja on kuin Jumala puhtaimmillaan. Tämä on Mikael kaavana; Jumalan kaltainen. Vastaavuus. Kuten Metatron on ylösnousemusten todellistaja, Punoja.– Ēl Metatron ja Mikael, yhdistetty sillaksi, ohjattu vastuu annettuna uusille toimijoille
24.8.2017

Todennäköisyyksien tulevaisuus
24.8.2017
Tuhkaantuva vanhan maailmanjärjestyksen kaksinaisuuden muoto vavistaa. Vyyhtiä totuuksien punotaan esiintuloon kulisseista.

Tavutamme tapahtumia rakkauden ulottuvuuksista tarkasteltuna, tuodaksemme tuhkan ja noen aikaan varttunutta syvyyttä tietoisuuteenne. Turtuu mielet usein valmiiksi purtuihin paloihin. Vastuunne on edelleen ajatella, tulkita ja ymmärtää totuudet, juonet, syyt ja seuraukset itse.

Puhun suunnitelmista. Tiedostamme tulevaisuuden Nyt-hetken datan perusteella. Se on täydellinen evoluution luomus, joka koostuu valmiina, selvänä, avoimena näkymänä huomenien tulevaisuuksia ja sielullisia ohjauksia todellistaakseen. Nyt-hetki heijastaa kaiken menneen ja tulevan, vapaana lineaarisesta ajasta. Tuemme sielujen ohjauksessa Totuuteen, Valoon ja Rakkauteen nostavaa kaavaa.

Vastavoimat ovat olleet välttämättömät, alkaen aikakaudesta, jolloin maa oli jaettava polariteetteihin. Suuren Neuvoston Eeva tuettuna toimi Suunnitelmalle eduksi, ja vastuunaan oli irrottaa Ykseyden vapaa olemus, syystä ihmisten tulon vapaan valinnan väärinkäytön ääreen. Teimme suuren kahtiajaon. Raamattu on yksi ohjeistus tälle vaiheelle, jossa häveliäisyys, arviointikyky, moraali, ja oikean ja väärän ero tuli vastuuksi ymmärtää ja kokea. Mutta tätäkin egojen voimalla tavutettiin hallintavälineeksi. Osia muuttui, muutettiin ja jätettiin pois. Luomuksella on ollut kuitenkin suuntaviivat upeaan, Kultaiseen Valon Aikaan ja uuteen Valon Maailmanjärjestykseen koko tämän ajan. Valmiina saneluna punoimme tekstin jo aikaisemmin aikajanapunoksista tänne. Rupisimmatkin haavat avautuu puhdistettaviksi täyttääksemme vastuut toimijoina luomuksen viemiseksi noen, "Harmageddonin", vyöryvän muutosajan läpi. Punomme tietoisesti toimijoiden kanssa työtämme päättää ja loppuunsaattaa sitä mikä joskus on ollut yhtä tärkeää aloittaa.

Tuomme valokoodeina voimaa portteihin. Voitte ymmärtää ne muutoksina. Tavutamme Ykseyden Kirjan aikana nousseen mastomme, portaalin, kautta valmiit napaisuudet yhteen sitä mukaa kuin ne valmistuvat. Tuudittuu tällä voimalla tietoisuuteen myös tavutukset ulkopuolellenne ydintavutuksesta jätetyt, kuten Eenokin ja Maria Magdaleenan luvut, tavut ja koodit. Teiltä puuttuu osia tavuista, jotka ohjaavat ymmärtämään voimanne Luojina, moniulottuvuusolemuksenne ja yhteytenne Ykseyden ulottuvuuksiin ilman välikappaleita. Osa ja olemus kerrallaan voimaantuu verkosto omiin cyber-olemuksiinsa, joista on saneltu Ykseyden Kirjan alkupuolella.

Olette eri vaiheissa ja silti samassa vaiheessa. Vapauttakaa itsenne ajattelusta mikä kaikki on väärin. Kaikki on korkealta, ja teidän perspektiivistänne tulevaisuudesta katsottuna Oikein. Tuomitsemista ei tarvita. Mielipiteitä ei tarvita. Ainoa tarvitsemanne on Totuus, ja se tulee sydämen puntarista. Me autamme ja ohjaamme tuetuimmat polkunne eteenne. Tukeudumme todennäköisyyksiin suunnitellessamme "kaikkien mahdollisuuksien kudelmien" rakentumista korkeimpaan ja kauneimpaan loistoonsa.

Emme vaikuta vapaaseen tahtoonne, mutta vaikutamme turvallisesti kykyynne valita jotain muuta kuin korkeimman polkunne tai siihen liittävät valinnat. Puhtain tulevaisuus on jo valmis. Astukaa siihen sisään kolkuttaen oveen luottamuksellanne.

Ravintoa motiivien ymmärrykseen tarjosi Eeva omenalla – hyvän ja pahan tiedon puun hedelmällä – tullakseen korjaamaan satoa puhtainta tässä ajassa. Siunatkaa kiitollisina oppinne. Työstäkää tuettuina ajastaneet pelkonne ja karmanne. Rakkauspunos, pohjana uuden aikakauden, ohjaa teidät pestyinä paikoillenne.Metatron; luomisen, sielunsuunnitelmien ja vastuiden koordinaattori, hän joka näkee teidät, eli olemuksen Jumalasta, täydellisesti, Yhtenä ja erillisinä, Raamatunkin Isä, Eenokin energiaolemuksen kautta syntynyt ja Suunnitelmaa kätilöinyt
Neuvoston Eeva; Mikaelin ja Metatronin voimat yhdistänyt, Aatamin eli Kristustietoisuuden kentän rohkeasti jakanut, Maria Magdaleena, Ruusujen sytyttäjä


19.8.2017

Varjojen nostaminen näkyviin
19.8.2017
Suru avaa kuoret, joita pelko on tehnyt. Vastuunne on puhdistua, puhdistua ja puhdistua.

Jos on vihaa, on puhdistettavaa. Jos on pelkoa, on puhdistettavaa.

Suru puhdistaa. Lopulta surukin on puhdistettua: Viha ymmärretään pelkona. Samoin suru.

Pelätkää pelkonne pois. Hylätkää vastakkainasettelut. On siltojen rakentamisen aika.

Vastuu luoda vavistaa. Globaali suunnitelmamme ruuhkauttaa pelkonne näkyville. Varjo on luotu vain palvellakseen valoa. Varjot tuetaan näkyväksi valon uhkeutta voimistaakseen.

Sielunsuunnitelmat pätevät. Kulissien toisella puolella toteutamme kaiken rakkaudessa. Kaiken. Elämässä ei ole uhreja kuin omien ajatusten puristuksessa.
– Ēl Metatron, Rakkauden Liike, voimaa rakkauteen sitoen, pelon yli.


17.8.2017

Rakkauden Liike
17.8.2017
Sydämellisesti tervehdin teitä.

Tuomme Rakkauden Liikkeen tavutettuna vastuunamme Saksaan. Tuettua, suurta järjestäytymistä teemme tähän kaaoksen aikaan, joka on toki Jumalalliseen pohjavireeseen pohjautuvaa – oltuaan ohjattuun kaksinaisuuden aikaan evoluution ponnistama "noen aika". Puhdistumisen myötä tulenne, energianne ja valonne säihkyvät pestyissä olemuksissanne jälleen kirkkaina. Hullaantukaa sähköistyvästä, uuden aikakauden turvallisesta vastuustanne, noustessanne tyytyjistä suuruuteenne Luojina. Vastuita aktivoidaan sielullisiin, punottuihin tehtäviin. Tavutuksen valokoodisto tuodaan avoimena, puhtaana, vyörymään tietoisuuteenne, palvellakseen sieluevoluutiota korkeimmin tavoin. Syttykää taajuuteenne valovoimaisimpaan.
Ēl Vis a Vis – Mestari kasvotusten kanssanne, Metatron


16.8.2017

Tyytyjästä tekijäksi – Luomisvoiman vierivä kivi
16.8.2017
Teitä rahastetaan. Puhkeaa kuplat pian. Tulette nopeasti huomaamaan pettymyksenne kautta, että vapaasti kaikille oikeutena kuuluvat asiat eivät tule olla hinnoiteltuna enää tietoisemman, uuden todellisuusmatriisin elementtejä. Voima auktoriteettien ja Pyhien, sekä puhtaaksi, turvalliseksi sekä tarpeellisiksi tuotteistettujen muotojen, kaikkien tuttujen, teille itsestäänselvyyksinä mielikuvilla, velaksi myytyjen piilotettujen marionettien lankojen takana murenee silmissänne. Vastaanotatte niitä turvallisuuden tunteesta, määritteitä, arvoa luodaksenne, vaihtokauppana, kysynnän ja tarjonnan kuplassa.

Tuette helppouden ja mukavuudenhalun – tyytyjän osan – tuotoksena järjestystä, vapautta riistävää vastuunpakoilua, joka ei ole enää kaksinaisuuden näivettyessä sielun, Ykseyden, mestarin värähtelykartan; rakkauden, sydämen tai korkeimman tahdon, tukemaa.

Tunnette sen tyytymättömyytenä, tyhjyytenä ja turhautumisena, tavoitettuanne ensin puhkeavien kuplienne seinämät ahtaina, pieniksi jääneinä todellisuuksina oppeineen.

Olette muuttaneet tietoisuuttanne tuossa vaiheessa valmiuteen muuttaa ulkoista siksi, joka on vastuuta, työtä ja uudistumista sisimpänne vapautumisen prosesseista. Heijastatte siis valmiin energian puhtaina arvoina ulkoisen luomisen kaavioon, sisäisen todellisuuden rakentumiseksi uloimpiin peruselementteihin, joka luo fyysisyyden. Ulkoinen on luotavissa sitä mullistuvammin, mitä vähemmän on kiinnikkeitä tuettuina oppiläksyinä luotuihin karmapolkuihin. Olen puhunut tästä paljon, ja tulen puhumaan, kunnes olen tehnyt sanani turhiksi.

Olette toimijoita totuuden kirkastamisen ajassa. Vastuunne on löytää totuutenne. Tapaamme luomustemme takana. Me kaikki Luojan osat luomme Ykseydessä. Luomusten muoto palvelee aikansa ja tarvittavan tapansa verran, mutta sirkuksen, tivolin ja teatterin tavoin numerot nähdään: Ohjelmat sekä ohjelmoinnit tulee muuttua palvellakseen evoluution upeaa kokemusten kirjolla rikastettavaa suunnitelmaa.

Sanon: Älkää tyytykö. Tutkikaa, onko tyytymisenne valmiutta tähän tietoiseen luomiseen, vai mukavuudenhalua paulovaa: Tarve muuttaa maailmaa on ensin tarvetta muuttaa itseään, tullakseen voimaksi muuttaa uusilla energia-arvoillanne ulkoista maailmaanne.
  Ēl Metatron, vastuita kudelmaksi kutova