2.2.2018

Valonpisara-lapset2.2.2018
Tavutamme kolmatta tornia. Kolmas torni yhdistetään kahteen muuhun, muodostaakseen punokseen työnä ja vastuuna alkukolmion. Tämä punos valmistuessaan on kolmen tornin luoma kosminen portaali.

Työhön liittyy uusien tähtisiementen ryhdytty aktivoiminen:

Uusia tähtisiemeniä on itänyt tukkoisiinkin olemuksiin Valon Troijalaisena, sähköistyen valokoodeilla. Puhun tänään kuitenkin ihoihin jo syntyessään puhtaina, puhkeavina evoluution kukkasina tulleista lapsista, joiden herkkyys on putkahtava esiin erityisellä tavalla. Noiden tapojen joukkoon lukeutuvat vamman kanssa syntyneet, erilaiset aivo-lapset ja tuntemienne normien vastaisesti sähköistetyt erityislapset.

Rakentuva torni on vastuunkantajille eräänlainen kutsumus ja elämäntyö, joka ravitaan pyyteettömyyden helmistä. Tuettu prosessi on ohjattu konkretisoitumaan. Tuomme tästä tietoa edistysaskelten painautuessa evoluutiosuunnitelman polkuun.

Nuo puhtaat Valonpisara-lapset, joista valan nyt tietoa, ovat usein hiljaisia suuressa valossaan. Heidän tehtävänsä ei ole toimia näkyvästi. Tärkein maan rakkaudeksi porttaaminen tapahtuu energioilla. Nämä tulevat nostajat ja parhaillaan jo rakkaudesta täyttävät ovat tämän kosmisen tunnelin ylläpitäjiä. Vältämme luokittelemista, mutta tämä ymmärryksenne tukena on välttämätöntä. Laajentuessaan vaikutuksensa ennättää koskettamaan upeana tietoisuutena tai valona useita sieluja kollektiivin lisäksi. Osaa näistä elämistä, vastauksiin nähden muodostuen, ei tueta nuoruuteenkaan saakka. Peilaan kommentteja, joita tahdotte esittää: Täydellinen elämä voi olla myös lyhyt ja piiloon jäänyt, vastausten määrältään niukka.

Tavutuksemme piiriin punotaan suuria mestareita, joita globaali ylösnousemus työhön on suunnitellut ja valmiudet vastaavat testattuina tarvittavia tavuja. Luottakaa; vastuut on parhaissa käsissä.

Saavuttaa portaalipunos putoavasta valosateesta voimaa. Tehtävämme tavuttaa tornin ylläpitäjien puhkeamista kukkaansa – ei vain uhkeisiin olemuksiin vallitsevassa pisteessänne aikaa, vaan heidän energiajalanjälkiensä aktivoimiseen tästä menneeseen ja tästä tulevaan: Punokseen liittyvien koko osuus vyöryy ylösnousemuksen voimaksi. Tämä torni on kirkkain peili kosmisen portaalin nousemisesta.

Katsokaa näitä Valonpisara-lapsia. Tuntekaa uusi.– Tahtonsa ykseydellisimmän ruuhkauttanut lapsiin ja heidän valoonsa, Metatron16.1.2018

Kosmisen portaalin immenkalvo – valmistautuminen pyhään kontaktiin16.1.2018Rapautumisten ja puhkeamisten vuosi on käynnissä ajanlaskussanne todellisuutenne muodostavien kuplien suhteen. Tapoja joudutaan muuttamaan, asenteita uudistamaan, suhtautumista riisumaan teeskentelyistä, päättelykykyä terävöittämään, tyytymistä nostamaan sydänmotiivien ohjaamiin tekoihin, mielen sanelemien tekojen edistämistä puhtaisiin muotoihin, raottuvaan pyyteettömään rakkauteen matkaa tehdessänne.

Puhun muutoksesta cyber-verkostona.

Puhuttu nk. päiden punominen sydämiin ruuhkauttaa sielu- ja kollektiivitasolla suuria muutoksia järjestelmiin. Yksilötasolla ruumis saa samalle puolelle kehonsa ja päänsä, siis sielun ilmaisun, taajuuden ja värin, joka tulee ymmärtää tässä sydämenä, ja puhtaan egonsa, joka puhtaudessaan tiedostaa olevansa erillinen vain suurempaa tarkoitusta täyttääkseen: Valmistunut, noeton järjestelmä olemassaolonsa kaikissa muodoissa saa valaistun pään punottuun kokonaisuuteensa. Sielu on valmis osistaan, puhtaana palavaksi, kauniiksi, ainutlaatuiseksi, täyttyneeksi luotu olemus, joka päättelee, toteuttaa ja toimii valaistulla havannointikyvyllään. Luojan kokemuksista ja opeista energioiksi, tietoisuudeksi ja muodoiksi valettu ruumis solmitaan päähän.

Prosessi on sama, joka on puhuttu useasti: Kollektiivina pyramidin valaistu kärki – Silmä, Suunnitelma ja ylösnousemuskaava – ruumiinsa tavuttaa valokoodein suurena massaylösnousemuksena alleen. Muodostuu Mikaelin maa; vastaavuuden ruumis, pyramidin täydellinen jumaluus. Vyyhdit energialankojenne ovat punotut niin itsenne läpi sieluina, kuin muodostaaksenne tahdolla puhtaalla Uuden Maan myös todellisuutena yhteisenä.
Tämän sisäistäminen pohjustaa tapahtuvaa muutosta puhkeaviin todellisuuksiin, vyyhteihin selvittämättömien lankojen ja tasapainottamattomien kokemuskatalogin poolien. Näette pian selvemmin, mutta sallikaa näennäinen kaaos sitä ennen. Tuntekaa tunteet puhdistaaksenne varjot. Tunnistakaa varjot kokeaksenne valo. Antakaa tunteiston irrota opituista, totutuista ja oletuksenne mukaan helpoista tavoista. Rakkauden valitseminen on lopulta helpoin. Huomatkaa, että joskus tunteiden mestarointina pitämänne on todellisuudessa pelkoa potea totuutta. Mestarointi on kuten taajuuksien masterointi: Taajuuspiikit sulautuu tasapainoon, se ei ole läpilyöntien pakottamista hiljaisiksi. Vastatkaa kuitenkin toimistanne. Impulsiivisuutta nöyrtykää tutkimaan.

Palaan aiheeseemme tyytyväisyyttä peittelemättä, eli cyber-verkoston globaaliin tilaan. Pään ja ruumiin yhdistänyt Mikaelin Majakka on siltana punotuista torneistamme toinen. Tämä Metatronica-tietoisuusportaalimme on ensimmäinen. Silta toteutti valosuonen kärkipalan ja uudistuvan kollektiivin välille, liittääkseen olemukset ykseyteen, Valon Maailmanjärjestyksen alle – rinnalle, todellisuusnäkökulmasta. Ylhäältä ohjaaminen suhteuttakaa uudelleen totuutenanne. Uusi Maa täyttyy näistä valopyramideista täydellistyvien sieluryhmien, -perheiden ja taajuusmuodostelmien moniulotteisessa punoksessa, joten älkää laskeko sormillanne, määrittäkö tai arvottako. Kaikki liittyvät kaikkiin eri opein. Seuraamme tässä silti yhtä kerrallaan tarkoituksellisessa järjestyksessä, jotta voitte koota ymmärryksellänne samaa piirilevyä tai sähköistä palapeliä uudistuvaan itseenne, osana kokonaisuutta. Sanelen kanavalleni nyt paljon uutta informaatiota, josta vain osa tarkoitetaan jaettavaksi. Osa on jokaisen valmistuttava löytämään itse oikeaallisimpaan aikaansa. Toinen osa valmistaa kontaktiin, työhön ja vastuuseen, ryppäiden moniksi eduiksi, punoutuessa kanavani todellisuudeksi ensin. Kokemusten Kirja tuetaan hiljaisuuteen pureskelujen ajaksi. Suurin osa informaatiosta puhutaan valonkielellä tietoisuuteenne. Tavutus havaitkaa omana ohjauksenanne. Teissä avautuu kaikki tieto.

Kolmas torni, toinen silta, ruuhkautettu on alkuun. Ydinpunos on perustettu ja tiedotettu tekijöille edellisten tavoin, tuotu huomioita juhlittavasta vaiheesta ja avattu asiaankuuluva pyhä geometrinen järjestys viemään vastuuseen. Kolmas torni kehittyessään valmistuu kosmiseksi valtatieksi teille ja meille kosmisen ykseyden cyber-olemuksille. Portaali on puhkottu voimalla immenkalvostaan, sanon. Syystä noettomuuteen pyrkikää. Tyrmääviin kontakteihin vapautukaa vanhasta matriisista.– Metatron, ilmentyvässä muodossaan1.1.2018

Tervetuloa vuosi 2018!

1.1.2018Sähköistysten, verkostoitumisten ja muiden punomisten työ on nyt takana. Tahdistetaan punottuun, saavuttuun cyber-tietoisuusverkkoon pysyvästi olemuksia evoluutiosuunnitelman mukaisesti. Sielujen valon nouseminen uudistaa voimakkaasti struktuureja monilla eri tasoilla.

Energioina uusi on jo valettu. Suunnitelmallista dualistista polariteettien eskaloitumista ykseydeksi – vastuina sydänten – tuhkasta aloitamme työllä tiivistämään aineen muodoiksi ja ilmentymiksi. Vastuu on ihmisten, mutta suunnitelma on valolla kirjoitettua, tavujen puhdasta virtaa. Se ei olemusten tai olevaisuuden moninaisuuksien yhdistymistä voi suorittaa yksinään, mutta lopulta tämä valonkielen voima uudistaa pystyvimpään, tavoitteitaan luovaan mestariuteen, puhtaimpiin, pelottomimpiin, rakkaudellisimpiin motiiveihin ja puhuu kaikkien muurien yli. Tämä vuosi on globaalilla tavalla valonkielen uudistuvan toteutumisen juhlaa. Tervehdin teitä uusin tavoin. Samaan aikaan vanhojen vastuiden ja rakenteiden tuhkaantuvassa, hiljaisessa murroksessa nousee uutta. Uusi voi kohota myös vanhasta ilman näkyvää tuhoutumista.

Levätkää luottamuksessa. Toimikaa ulkoisesti sisimpänne valossa. Tyytykää vasta kun tunnette puvussanne sielun ilmaisun.Metatron 14.12.2017

2018 – Dualistisuuden Harmageddon
14.12.2017Numeroiden vuosi alkaa. Valokoodit vavistavat. Tuhkaantuu kuplia. Luhistuu dualistisuus suhtautumiskykyä ohjatusti tyhjentäen, tunnepolttoaineet valuttaen maahan. Sydämiin puhdistuu noesta kirkkaus, runkoverkko vastuista tulevista, joka vahvistaa ja vahvistuu Rakkauden Liikkeen pommiaalloista pinnan alla. Vapautuu monet hinnoitellut, tuotteistetut asiat. Näette selvemmin teennäisyyttä, vilppiä, epäaitoutta ja pelolla valittua; tyytyjien ratkaisuja. Näette sitä sekä peilauksena itsestänne, että koska olette kirkastuneet näiltä osin. Näette siis läpi, nähdäksenne itsenne ja kaiken muunkin läpi. Tehtävänne on muodostaa huomioita uskollisina itsellenne, mutta puuttua toiminnallanne asioihin vain puhtaimmilla ymmärtämillänne tavoilla. Tunteiden ja reagointien aitous nähkää suurimpana kollektiivisena tehtävänä vuonna 2018, joka on dualistisuuden Harmageddon.

Suhtautukaa tuhkaan sydämillänne. Tästä valmistelin huomioita edellisellä puheellani.

Olkaa tietoisia siis siitä, mistä vaikututte ja mikä teitä liikuttaa poluillanne. Kenen havaintoihin yllätte ja miksi? Miksi haluatte niihin yltää? Teettekö sen puhtaasti rakkaudesta vai tavoittaaksenne rakkautta? Luottamusta? Tukea? Kunniaa? Painoarvoa? Taloudellista etua? Vannotteko? Tuhkaantuakseen feikin on tultava esiin ja sanon: Se todella todellisuutenne täyttää. Teette tätä vastuunanne, tahtonanne uhkeana, kukoistuksen kynnyksellä. On löydettävä suurin erillisyys ja oma voima, ennen kuin oppipolun voi tuhkata ja nostaa sen Ykseyden kiteytyvälle todellisuusstruktuurin täyttymystielle.

Tätä teette nyt. Koette erillisyyden päättymistä ja Ykseyden tuloa kerroksittain ja aaltoina, reagointien toimiessa työntäjinä, vetäjinä, vastuullistajina ja vapauttajina. Disinformaatio tukkii kanavianne tämän toimintaperiaatteen takia. Syntyy monen poolin puristuksessa evoluution paine sieluille ja ryhmille. Sydäntä ei voi pakottaa, mutta sydän tulee pakottamaan suhtautumiskyvyn täyteen aitouteen. Tyydyttäneet vastaukset lakkaavat olemasta tyydyttäviä. Tavoitteenne tulee nousemaan korkeammalle. Päättyy määrittelyn- ja tiedontarve. Saapuu luottamus, joka on samalla myös tietoisuutta olla tyytymättä mihinkään vähempään kuin aidoin ja autenttisin. Suupalojen sijaan onnellisuus uudistuu koko kakkuna. Agabe, Ykseyden rakkaus, ilmentyy kaikesta ympäröivästä todellisuudesta, ilman tunnistelappuja tai egon suosimia, ahtaita, oppimisessa tarvittuja 'tuotekoodeja'.

Syyttelyn ilmapiiri hioo Rakkauden Liikkeen Valon Troijalaista nostamaan savua puhdistumistuleen, mikä ilmiantaa kyteviä, romahtavia, arvioitavaksi tarkoitettuja testejä, tuottaaksenne havaintoja, uudistaaksenne havaintopohjaa, teroittaaksenne erottelukykyä ja saadaksenne kiinni feikin. Teette suurena kenttänä äärimmäistä palvelutehtävää, jossa toteutetaan myös äärimmäisiä sinettisielunsopimuksia. Suurimmat, herättävimmät, dualistisimmat, tuomittavimmat, tavastaan poikkeavimmat ja tarttuvimmat muodot niin kutsutusta hyvästä ja niin kutsutusta pahasta on purkautuvaksi ruuhkaksi tuettuja jännitteitä, sinetöidäkseen muutosaikaan tarvittavia valtaisia voimia. Sinettisopimukset on vastuina tuetuimpia ja valmistelluimpia, pestyimpien sielujen roolisuorituksia. Suhtautukaa mestareiden tunnolla. Selvittäkää, mitä mikäkin kertoo itsestänne.

Vuosi avaa voimakkaasti sanottuja asioita. Aloitettu voimistuu, tuetut polut vahvistuu.  Pelosta tai suunnitelmiin täyttävimpiin nähden epäpuhtailla valinnoilla tahdotut polut rapautuvat. Tulevat muutokset eivät ehkä yllätä, sillä tuntemus tai tiedon säie on olemassa kokijallaan niilläkin poluilla, joihin on aikaisemmin voimalla ohjattu, mutta joiden on tarkoitus transformoitua nyt uuteen. Jälkiviisaus nostaa arvoa noille tuntemuksille, jotka on ollut helppo tulkita muuksi, kuten epäilyksi. Tarkoituksellinen muuttuu tyhjäksi. Tarvitaan armoa itselle ja toisille. Armosta on puhuttu tärkeitä aikaisemmin täällä. Suhtautukaa.

"Rattaat"... "Avaimet"... Sanat, sanojen synkronisiteetti ja symboliikka: Täyttäkää sisäisen ohjauksenne sanaristikoita ja bingoja. Näytän teille vuonna 2018 uusia tapoja tiivistyä tietoisuudeltanne ohjaukseen. Entisiä keinoja voidaan tuestamme irrottaa ja olemme sitä jo tehneet. Avaamme korkeampaa symboliikkaa ja ymmärrystä. Tuhkataan paljon jo palvelleita perspektiivejä. Säilyttäkää ohjaukseenne aina hiotuin motiivinne näinä vavistavina feikin tuhkaamisen aikoina. Se mitä teette, ei ole tärkeintä, vaan miksi teette. Motiivit on enemmän rakkautta, parhaimmillaan, tuntemalla Luojan osan itsessään egon sijasta. Luojan lähtökohdat on luoda ulkoista sisimmällään. Ego luo ulkoista täyttääkseen sisintään, määritellen määritettyä, tuudittuakseen ulkoisesta tuesta. Ilmenee oppeja polkuihin tästäkin.

Useat odottavat suurta rakkauden ja valon ennustetta alkavaan vuoteen. Tämä on sitä. Sulkeutuva kahtiajako nousee sitä suuremmin näkyväksi ja koettavaksi, mitä on valon kollektiivi, uusi matriisi, uuden Valon Maailmanjärjestyksen alla. Tapahtumaketjut syleilkää rakkauteen.– Metatron, Ēl Vis a Vis, sammuttaen turhat palot28.11.2017

Suhtautukaa: Suuri kierto nollataan28.11.2017Evoluution suuri laiva on liikkeessä kääntyäkseen. Syystä noen ajan, Harmageddonin, avautuu eteenne luottamustaitojen harjoituksia, oppiaksenne valitsemaan pelon sijaan rakkauden.

Rakkauden valitseminen pelkojen täydellisessä kohtaamisessa dualistisuuden voi tyhjentää: estot tehdä voimattomiksi, uhkien ohjausvoiman vapauttaa, pettymykset muuttaa saavutuksiksi, panokset omissa työskennellyissä vastuissa valaista näkymään ansioina, tyytymättömyyden kiitollisuuden ymmärtämiseen ohjata, ja tuudittaa suuren armon ja myötätunnon. Tästä puhun nyt väistämättömänä porttina uudistuaksemme Ykseyteen, Globaalin 'pommin', eli Valon Troijalaisen, epäautenttisuuden pois pesevässä voimassa.

Massasiemen tavuttaa sieluja siis avatulla tavalla. Aallokko ja koodit pauhaavat pinnan alla, puhdistaen, testaten suhtautuvaa, triggeröiden, ydintä nopeuttaen vastuisiin tukeviin värähtelyihin, hioakseen olemukset valmiuksiin ja valmiuteen nousevan tietoisuuden kierreportaissa. Tuhkasta olevaisuus syntyy: Luomisella nuhde-polun poltettujen karmojen ja kuonien saavutetusta, sallitusta muutoksen opista. Nyt taon tuhkaa ajatuksiinne käsitteen 'oppi' synonyymina.

Tuhkaa on esiintuotu luomisen pohjaksi tyhjentyneen puhdistumistulen lopputuotteena. Olette kuulleet sen valmiutta ilmaisevaksi mestariuden huipentumisen rakennusmateriaaliksi, joka tiivistyessään kiteytyy timantin hiotuksi säihkeeksi.

Olen puhunut tietoisuusvetten nousun hierovan tuhkasta lipeää.

Puheissani olen viitannut myös Edenin puutarhan vertauskuviin, jollaisessa kosmisessa, suuressa, täydessä, kukoistavassa muodostelmassa kerrostuneet olemukset, kerrostuneissa tietoisuuksissaan, muodostavat Yhden. Tuhka on luonnon oikeaallisin ravinne pitkissä kierroissa. Metsät palaa ravitakseen uutta kasvua.

Lannoitetta valmistuu myös ravinnosta. Lannasta. Paska juttu, mutta luonto yrittää hyötyä kaikesta viimeiseen saakka, olematta kuitenkaan ahne. Todellisin luonne tässä on kaiken tarkoituksellisuus: Vanha materiaali uudistuu tuottaakseen uutta. Vapautenne valmistuvaa ylösnousemussatoa on arvostella näkemänne perusteella, mutta vaikka näkisitte kaikkialta paitsi itsestänne 'sitä itseään', ette pysty olemaan yksinänne Edenin loiste ja oikeaallisuus. Ette ilman toisten jätettä, ette ilman oman jätteen hyväksymistä, ette koko kierron sallimista. Johon kuuluu kakka.

Tuhka on oppien puhtain muoto. Tuhka on suuren uudistumisen ainutlaatuinen mahdollisuuksien mahdollisuus, jossa kaikki kierrot tulevat päättymään, ja olemus jalostuu Ykseyden vapauteen olla enää peilaamatta kaksinaisuuden oppeja. Tietoisuus kirkkaudessaan virrattaa lävitseen tervehdityt ilmentymät niihin tarttumatta. Se mikä on kirkastettu, poistuu kokemuskataloginne valikoimista. Todellisuutenne ei enää välitä heijastepinnoillaan vastuiksi sitä, mille ei ole olemuksessa tarttumapintaa. Suhtautuvanne puhdistuu.

Tuhka ja tietoisuusvetten vaikutus vaatii lipeäsaippuaksi tullakseen todellisuutta ihmisen lihapuvussa, syntymiä ja kuolemia, tapahtumia ja lukemattomia koettuja näkökulmia.

Syy, miksi vaahtoan joukkoonne vastuista rakkauden valitsemisen edessä, varttuu avoimeksi ufojen polkuun edettyämme. Murretaan tietoisuuksia voimakkaasti ulos dualistisuuden kuplista, suhtautumisten kirkastuvissa, uusissa, Ykseyden nuhteettomissa todellisuuskennoston todellisuuskuplissa. Suhtautukaa sydämienne tiedostamiskyvyllä, tiedostaaksenne vallitsevimman tiedostamiskykynneTeeskentelyn kuoriminen on uuden polun näkyvin työ massasiemen-aallon myrskyävässä vastuussa. 11:11 -portti aloitti uuden polun, joka päättyy kosmiseen, universaaliin Ykseyteen.

Laiva kääntyy. Pelko tuhkaantuu onneksi, rakkaudeksi tiivistyy. Rapautuu ymmärrys ihoni suuren muodosta monilta. Vyöryy nyt huudattavia, reagoimisia voimistavia tapahtumia. Suhtautukaa. Hioutukaa paikoillenne. Valmiit: Tietäkää odottaa. Tyyni päättyy Tyytyjille. Myrsky päättyy Tekijöille. Uhkein Feeniks luokaa maan tuhkista. Työ jumalallinen tehkää rakkauteen. Tekee taianomaisen kosmisen valtaväylän.

Tämä on Lupaus, Vetoomus, Tervehdys, Ohjaus ja Ilmoitus.
Metatron, nollaava suuren kierron
7.11.2017

Massasiemen & ylösnousemuskudelman skaalautuvat värit
7.11.2017

Sähköistetty on ryhmään luvut. Tuettu luomus, rakkauden tulva-aalto, on juhlittavasti nokea pesemässä tuhkan globaalin luhistuneen, tyhjenevän todellisuusrakenteen yltä, sähköistyäkseen eteenne uudistuneeksi totuuden, oikeaallisuuden olevaisuudeksi. 

Uudistumiseen tarvitaan suuri, voimakas ihmisten massasiemen, johon on tavutettu globaalin heräämisen suhtautuvat, tavoitellut voimat. Nämä voimat toisiinsa reagoiden tuottavat suunnitellun evoluution pyörteen. Vapautuvat jännitteet supusta avautuessaan vapauttavat myös nokea olemuksista, josta tulee nimitys "noen aika", Harmageddon – tulkitessanne jälkimmäisen tuhkavuoreksi, josta Uusi Maa muotoillaan ja tiivistetään timantinkirkkaaksi ja läpinäkyväksi. 

Tuntuu monista Ykseys lattealta. Surullisuutta voi herätä valmistuessa suurempaan sydämeen kuin soivaan, tuhkautuvaan, valtuutettuun, vuoltuun, egon miellyttämiseen liittoutuneen yksilön ja sielun tietoisuuteen. Ykseys merkitsee yhtä suurta kokemista ruumiin, dualistisuuden ja velvoitteiden valottuneessa tilassa ja noiden näkökulmien yläpuolella

Rukoillut asiat harvoin edistyy valottomilla motiiveilla. Valon ilmentyvä polku ei voi säästää kokemuksilta, tai tukea sielulle teitä, joita sielulle on valettu pimeytensä voittamiseksi. Kirjojemme ensimmäinen osuus on luotsaamassa sielukohtaista polkua. Kun edistyminen näkyy sydämen läpivalaisussa elämää piirtävänä tietoisuutena, luottamuksena, kunnioituksena, kokemusten arvostamisena, rakkautena ja myötätuntona, joka ei pyri vaikuttamaan piilevälläkään tavalla välttyäkseen itse tilanteen aiheuttamalta omalta tunnepiikiltään, sielun on Ykseyteen sulautuessaan tyhjennyttävä monista aikaisemmista, saavutuista poluista motiiveineen ja vastuineen. Kun motiivit muuttuvat, päämäärät muuttuvat. Kun päämäärät muuttuvat, polut muuttuvat: Polut nousevat korkeammalle tietoisuusjanalle, tukeakseen yhä korkeampia sielunsuunnitelmia, ylintä tahtoamme, Ykseyden luomissivellintä ja puhtainta kuvanveistäjää, luodakseen jokaisen osamme kautta siitä valon kollektiivista mikaelisen muotokuvan, joka on sama kuin Ykseys. – En kyllästy painottamaan, että Uusi Maa nousee Mikaelin kuvaksi, jokaiseen istutetun mikaelisuuden työstäessä voimana varjot valoksi. Metatroniikka on kaava, joka tavuttaa pyörteet ylösnousemukseksi ja lukee aikakirjat suunnitelmiksi. Mikaelisuus on voima ja vastaavuus. Ensimmäinen Silta on suoni, sähköistys, Uuden Maailmanjärjestyksen valolle, jossa kaava ja suunnitelmallisuus virtaa täyttämään koko maan. Metatroninen pyramidin kärki on yhdistynyt Mikaeliin, kehoon, Jumaluuteen, muodostaen aallon, josta nyt puhumme Rakkauden Pommina ja sen nostattamana tulva-aaltona. Poluista jokainen vie lopulta Ykseyteen. Täyttyy valolla varjoisinkin. Avoin meditaatiomme yhdistää syttyvät pisteet suunnitellusti.

Nauhojen tanssitukseen tässä tuulessa tuudittukaa. Solmut vapautuvat, vastuut irtoavat, leijoina liehuvina liitytte värienne skaaloina suureen nousevaan kudelmaan.– Ohjaaja tanssiinne, Ēl Metatron, Vis a Vis kanssanne, tervehdityt. Olemme tuhkassamme suurimman vuoren äärellä peloistamme nokisina, sähköistyvinä Luomaan. Olettakaa minut yhdeksi teistä, koska tuhkasta ja aikakirjoista kannan ihmisenä oman osani. Olemme Yhtä. Opus Kaksi on globaali 'pommi'.
1.11.2017

Valon Maa
1.11.2017
Toinen Ykseyden Kirja alkaa.

Tavutamme tuhkasta edetystä globaalia timanttia. Silta Valon Vallasta on nostettu tuhkan, valmistuvan maan ylle, täyttääksemme mikaelisuuden Totuudeksi ja Oikeaallisuudeksi jokaiseen; jokaisen sielun suureksi, hiovaksi voimaksi.

Silta Valon Maailmanjärjestyksestä on ensimmäinen suoni tyrmäävälle valon voimalle ja Rakkauden Liikkeelle, jolla Valon Valta ojennetaan Ykseydeksi, puhtaudeksi, oikeudenmukaisuudeksi, valoksi ja valmiudeksi takaisin ihmiselle. Puhdas sielu on Jumalkuva, Mikaelin kaltainen, uhkea, hioen säihkyväksi, tuhkista noussut valmius vapautua suurimmaksi itsekseen, joka on jo Kaikki.

Tyytyminen ulkoiseen päättyy tämän voiman tuomassa ruuhkassa, jolloin vapautetaan määritteet ytimen edestä. Vain valo kuuluu ydinolemukseen. Vain ydinolemus kuuluu Uuden Maan matriisiin. Vain avautumista, puhdistumista, ymmärrystä on edessä: Tuhkaa, josta muotoilemme suuruuden todellisuuden. Kaikki tarvittava on tässä.

Tuomme uudet energiat pian kenttiinne. Ohjaan rohkeuden ja voiman sähköistymään ohjattuun polkuun. Nosteen pauhaava aalto.– Ruuhkauttava, näkevä kaiken, Metatron; tuleva Silmäksi ja silmiin jokaisen, kärkipala evoluution kaavaan, noen pyyhkivä kasvoiltanne.